اساسنامه کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور

خانه / عضویت / تماس با ما / English

فصل اول: تعاریف و اصول سازمانی

ماده اول: نام و حوزه فعالیت

۱.  انجمن، “کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور” نام دارد که از این پس به اختصار “کنفدراسیون” خوانده می‌شود.

۲.  دفتر مرکزی کنفدراسیون در شهر برلین، جمهوری فدرال آلمان مستقر است.

۳.⁠ ⁠کنفدراسیون متشکل از فعالین کارگری و صنفی ایرانی و نیروی کار ایرانی خارج از کشور است.

۴. حوزه رسمی مدیریت کنفدراسیون با محوریت فعالیت در خارج از کشور است. 

۶. مدت فعالیت کنفدراسیون نامحدود است.

۷. تشکیلات کنفدراسیون می‌تواند از طریق به عضویت درآمدن گروه‌ها و تشکل‌های کارگری خارج از ایران گسترش یابد.

۸. جهت پیشبرد امور سازمانی، کنفدراسیون در کشورها و شهرهای مختلف شوراهای خود را تاسیس و سازماندهی می‌کند.

ماده دوم: اصول سازمانی

۱. کنفدراسیون یک سازمان کاملا مستقل است. سیاست‌ها، عملکرد و سبک کار کنفدراسیون و ارگان‌ها و نهادهای زیرمجموعه آن بدون وابستگی مالی و سیاسی به کارفرمایان، دولت‌ها، احزاب، سازمان‌های سیاسی و مدنی و جوامع مذهبی است.

۲. کنفدراسیون، در چارچوب قوانین جمهوری فدرال آلمان فعالیت می‌کند.

۳. ساختار سازمانی کنفدراسیون مبتنی بر اصول دموکراتیک است.

۴. فعالیت‌های کنفدراسیون معطوف به دفاع از منافع کارگران و کارکنان ساکن ایران و ایرانیان خارج از کشور است.

۵. کنفدراسیون برای حفظ و تحقق حقوق بشر، کرامت انسانی، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و عدالت اجتماعی تلاش می‌کند.

۶. کنفدراسیون خود را ملزم به مبارزه علیه اعدام و هر نوع شکنجه می‌داند. 

۷.  کنفدراسیون خود را متعهد به مبارزه با تمام اشکال تبعیض دانسته و به برابری کامل سیاسی و اجتماعی فارغ از ملیت، جنسیت، رنگِ پوست و مذهب باورمند است.

۸. برابری زن و مرد و جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس از اصول بنیادین کنفدراسیون است.

۹. کنفدراسیون به اصول حفاظت از محیط زیست پایبند است و در راستای دفاع از محیط زیست همسو با نهاد‌های بین‌المللی و اتحادیه‌های کارگری تلاش می‌کند.

فصل دوم: اهداف و سبک کار

ماده اول: اهداف

۱. تلاش برای توانمندسازی فعالین و حمایت از تشکل‌های مستقل صنفی و کارگری در ایران. 

۲. تلاش برای تحقق معاهده‌های جهانی در دفاع از حقوق نیروی کار ایران از جمله آزادی تشکل‌های مستقل، منع هرگونه تبعیض در استخدام و محیط کار، حق مذاکره ‌دسته جمعی و محو کامل کار کودک. 

۳. حمایت از افراد و فعالین زندانی و تحت تعقیب سیاسی علی‌الخصوص فعالین کارگری و خانواده‌های آنان در ایران.

۴. ارائه برنامه‌های آموزشی برای ارتقای امنیت کنشگری فعالین کارگری، روزنامه نگاران و سایر فعالین اجتماعی و سیاسی در ایران.

۵. اقدام برای تقویت امکانات لجستیکی فعالین داخل کشور.

۶. تلاش برای ترویج مهارت و آموزش حرفه‌ای برای ایرانیان خارج از کشور.

۷. حمایت و دفاع حقوقی از پناهجویان و پناهندگان ایرانی که به دلایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اتنیکی، مذهبی و جنسیتی و جنسی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

۸. مقابله با سیاست‌های مهاجر ستیزی به خصوص افغانستانی ستیزی در ایران و تلاش جهت بهبود شرایط زیست و کار آنان.

۹.  کنفدراسیون به همبستگی جهانی طبقه کارگر اعتقاد راسخ داشته و تلاش میکند تا همواره همبستگی کارگران ایران را نسبت به مبارزات کارگران دیگر کشورها به انحا مختلف اعلام نماید.

ماده دوم: سبک کار

۱. گسترش ارتباط و همکاری با فعالین کارگری و اجتماعی خارج از کشور و جذب آنان جهت پیشبرد اهداف اساسنامه کنفدراسیون.

۲. گسترش ارتباط و همکاری با تشکل‌های مستقل نیروی کار داخل کشور در بخش های مختلف.

۳. ایفای نقش ارتباطی مابین کارگران و کارکنان ایران با نهادهای بین‌المللی کارگری جهت گسترش حمایت جهانی از کارگران و کارکنان ایران.

۴. تلاش جهت عضویت در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی کارگری.

۵. ترویج اهداف کنفدراسیون از طریق برگزاری رویدادهای عمومی مانند سخنرانی، ورکشاپ، جلسات بحث و گفتگو.

۶. ارائه تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی در رابطه با امور اجتماعی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی و تاثیرات آن بر نیروی کار ایران.

۷. تبادل تجربیات با نهادهایی که اهداف مشترکی را دنبال می کنند.

۸. تا زمان به عضویت درآمدن تشکل‌های دیگر خارج از کشور در کنفدراسیون، مجمع عمومی متشکل از اعضای اصلی خواهد بود و ارگان‌های مدیریتی صرفا از طریق انتخاب از میان آنان ایجاد خواهد شد.

۹. در صورت عضویت تشکل‌های متعدد در کنفدراسیون، مجمع عمومی در رابطه با سبک کار جدید تصمیم گیری خواهد کرد.

فصل سوم: امور مالی

ماده اول: وضعیت غیرانتفاعی

۱. کنفدراسیون اهداف اقتصادی ندارد و صرفا با ماهیت غیرانتفاعی، بر اساس قانون مالیات جمهوری فدرال آلمان جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی فعالیت می‌کند.

۲. وجوه مالی کنفدراسیون فقط جهت پیش‌برد «اهداف اساسنامه» بکار گرفته می‌شود. 

۳. سال مالی سال تقویمی است.

۴. اعضا حق دریافت دستمزد ندارند.

۵. جهت پیشبرد پروژه‌های کنفدراسیون در راستای «اهداف اساسنامه» می توان از نیروی متخصص بر اساس قرارداد آزاد با دستمزد متناسب بهره برد.

ماده دوم: امور مالی

۱. کنفدراسیون از طریق 

الف. حق عضویت

ب. کمک‌های مردمی

پ. دریافت کمک مالی از سازمان‌ها و نهادهای همسو

ت. دریافت بودجه از طریق ارائه پروژه‌ 

جهت پیشبرد «اهداف اساسنامه»، مخارج خود را تامین می‌کند.

۲. کنفدراسیون، اکیدا از دولتها و هیچ منبعی که با «اصول سازمانی و اهداف اساسنامه» و معاهده‌های جهانی حقوق بشر مغایرت داشته باشد، بودجه و کمک مالی دریافت نخواهد کرد.

فصل چهارم: عضویت

ماده اول: عضویت افراد

۱. عضویت و فعالیت در کنفدراسیون داوطلبانه است.

۲. عضویت به دو شکل اصلی و حامی امکانپذیر است. 

۳. درخواست عضویت صرفا با درج اطلاعات حقیقی میسر است. 

۴. اعضا ملزم به پیروی از اصول سازمانی و اهداف کنفدراسیون هستند.

۵. اعضا ملزم به پرداخت حق عضویت ماهانه هستند.

۶. اعضا حق دارند در کنفدراسیون از اسم مستعار استفاده کنند.

۷. مجمع عمومی در مورد میزان حق عضویت ماهانه اعضا تصمیم گیری می‌کند.

۸. عضویت اصلی در کنفدراسیون شامل تمامی نیروی کار ایرانی خارج از کشور است.⁠

۹. درخواست عضویت به عنوان عضو حامی در کنفدراسیون برای همه بلامانع است.

ماده دوم:  حقوق و وظایف اعضای اصلی

۱. اعضای اصلی دارای کلیه حقوق  مندرج در اساسنامه هستند.

۲. اعضای اصلی می‌توانند در کنفدراسیون مسئولیت برعهده بگیرند.

۳. اعضای اصلی در صورت برعهده گرفتن مسئولیت ملزم به پاسخگویی هستند.

۴. اعضای اصلی در مجمع عمومی حق رای دارند.

ماده سوم: حقوق و وظایف اعضای حامی

۱. اعضای حامی می‌توانند از طریق کمک‌های مالی و یا سایر خدمات و همکاری‌ها از کنفدراسیون حمایت کنند.

۲. اعضای حامی در مجمع عمومی حق رای ندارند.

۳. اعضای حامی می‌توانند به عنوان ناظر در مجمع عمومی شرکت کنند.

ماده چهارم: شرایط عضویت افراد

۱. اشخاص حقیقی که به سن هجده سال تمام رسیده‌اند می‌توانند به کنفدراسیون درخواست عضویت دهند.

۲. افراد برای عضویت درخواست کتبی خود را به هیئت مدیره ارائه می‌دهند.

۳. هیئت مدیره در مورد پذیرش یا عدم پذیرش عضویت افراد تصمیم می‌گیرد. 

۴. هیئت مدیره در رابطه با عدم پذیرش عضویت ملزم به اعلام دلایل رد درخواست نیست.

ماده پنجم: خاتمه عضویت

۱. عضویت با فوت، اخراج یا استعفا از کنفدراسیون خاتمه می‌یابد.

۲. استعفا از کنفدراسیون از طریق اعلام کتبی به هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

۳. مدت زمان بررسی، رد یا پذیرش استعفا یک ماه است.

۴. فرد مستعفی ملزم است كليه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز به هيئت مديره تحويل دهد.

۵. عضو در صورت تخطی از اساسنامه توسط هیئت مدیره تذکر کتبی دریافت می‌کند. 

۶. در صورت تکرار تخطی، هیئت مدیره می‌تواند عضو خاطی را اخراج یا تا زمان برگزاری مجمع عمومی تعلیق کند.

۷. مجمع عمومی در رابطه با عضو تعلیق شده تصمیم می‌گیرد.

۸. فرد یا افرادی که عضویت آنها پایان یافته است، حق هیچ ادعایی نسبت به دارایی‌ها و اسناد کنفدراسیون نخواهند داشت.

۹. اعضای مستعفی یا اخراج شده ملزم به حفظ اطلاعات درونی کنفدراسیون هستند.

۱۰. نقض بند ۹ طبق قوانین DSGVO آلمان پیگرد قانونی دارد.

ماده ششم: شرایط عضویت تشکل‌ها

۱. تشکل‌های همسو در خارج از کشور می‌توانند با پذیرش اساسنامه به کنفدراسیون درخواست عضویت دهند.

۲. درخواست عضویت به شیوه کتبی است. 

۳. درخواست عضویت در کنفدراسیون توسط هیئت مدیره بررسی و تصمیم گیری می‌شود. 

ماده هفتم: حقوق و وظایف تشکل‌های عضو

۱. نماینده تشکل‌های عضو دارای کلیه حقوق مندرج در اساسنامه هستند.

۲. نماینده تشکل‌های عضو در مجمع عمومی حق رای دارند.

۳. اعضای تشکل‌های عضو می‌توانند به عنوان ناظر در مجمع عمومی شرکت کنند اما حق رای ندارند.

۴. نمایندگان تشکل‌های عضو به صورت مستقیم عضو شورای نظارت می‌شوند.

۵. تشکل‌های عضو از طریق کمک‌های مالی و مشارکت فعال در سایر خدمات و همکاری‌ها اهداف کنفدراسیون را پیش می‌برند.

۶. در صورت عضویت تشکل‌ها، مجمع عمومی در رابطه با تعداد و شیوه حضور نمایندگان آنان تصمیم گیری می‌کند.

۷. هر کدام از تشکل‌ها می‌توانند تا زمان برگزاری مجمع عمومی سه نماینده در کنفدراسیون داشته باشند.

ماده هشتم: خاتمه عضویت تشکل‌ها

۱. عضویت تشکل‌ها با استعفا از کنفدراسیون خاتمه می‌یابد.

۲. استعفا از کنفدراسیون از طریق اعلام کتبی به هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

۳. تشکل‌های عضو در صورت اتخاذ سیاست‌های مغایر با اساسنامه به خصوص اصول سازمانی کنفدراسیون توسط هیئت مدیره تذکر کتبی دریافت می‌کنند. در صورت ادامه تخطی هیئت مدیره می‌تواند تشکل‌ مورد نظر را اخراج یا تا زمان برگزاری مجمع عمومی تعلیق کند.

۴. مجمع عمومی در رابطه با تشکل‌ تعلیق شده تصمیم می‌گیرد.

۵. تشکل‌هایی که عضویت آنها در کنفدراسیون پایان یافته است، حق هیچ ادعایی نسبت به دارایی‌ها و اسناد کنفدراسیون نخواهند داشت.

۶. تشکل‌هایی که عضویت آنها در کنفدراسیون پایان یافته است، ملزم به حفظ اطلاعات درونی کنفدراسیون هستند.

۷. نقض بند ۶ طبق قوانین DSGVO آلمان پیگرد قانونی دارد.

فصل پنجم: ارکان

ماده اول: مجمع عمومی

۱.  مجمع عمومی عالی‌ترين ركن کنفدراسیون است كه از اجتماع اعضای حقیقی و نمایندگان تشکل‌های عضو تشكيل مي گردد و بر دو نوع زیر است.

الف. مجمع عمومی عادی

ب. مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده دوم: مجمع عمومی عادی

۱.  مجمع عمومی نماینده قانونی كليه اعضا بوده و تصميمات آن در مورد تمام اعضا اعم از حاضرين و غايبين نافذ است.

۲.  مجمع عمومی عادی یک سال یکبار تشکیل می‌شود.

۳.  مجمع عمومی عادی باید به صورت حضوری برگزار شود. 

۴. در صورت عدم امکان حضور برخی از اعضای اصلی و نمایندگان تشکل‌های عضو در مجمع عمومی، کنفدراسیون ملزم به فراهم آوردن امکانات لازم برای شرکت آنان به صورت آنلاین است. 

⁠۵. اخذ رای در مجمع عمومی در مورد انتخاب اعضای هيئت مديره و بازرسان به صورت مخفی و در ساير موارد علنی خواهد بود.

۶. برگزاری مجمع عمومی باید توسط هیئت مدیره به صورت کتبی و با مهلت اطلاع رسانی حداقل یک ماهه اعلام گردد.

۷. دعوتنامه مجمع عمومی باید با ذکر موضوعات و مباحث، دستور جلسه، زمان و مکان برگزاری مجمع عمومی در اختیار اعضا و نمایندگان تشکل‌های عضو قرار گیرد.

۸. موضوعات، مباحث و تمامی قرار و قطعنامه‌های پیشنهادی باید حداقل سه روز قبل از برگزاری مجمع عمومی در اختیار برگزارکنندگان قرار گیرد.

۹. مجمع عمومی در صورتی حد نصاب پیدا می‌کند که بیش از نصف اعضای دارای حق رای حضور داشته باشند.

 ۱۰. قرار و قطعنامه‌های مجمع عمومی با رای اکثریت تصویب می‌شوند.

 ۱۱. برای تغییرات در اساسنامه موافقت دو سوم کل اعضای اصلی الزامی است.

۱۲. اداره مجمع عمومی به عهده هیئت رئیسه مجمع عمومی است.

۱۳. متن مصوبات و صورتجلسه باید به امضای هیئت رئیسه مجمع عمومی برسد.

۱۴. هیئت رئیسه متشکل از یک رئیس، یک نائب رئیس و یک ناظر است.

۱۵. مسن‌ترین عضو حاضر انتخابات هیئت رئیسه مجمع عمومی را بر عهده می‌گیرد.  

۱۶. اعضای هیئت رئیسه نباید عضو یا کاندید هیئت مدیره و بازرسان باشند.

۱۷. در صورت به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی، پس از یک ماه مجمع عمومی با حضور یک سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند.

۱۸. در صورتی که در مرحله دوم نیز مجمع عمومی به حد نصاب نرسد، مجمع عمومی پس از یک روز با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت پیدا می‌کند. 

۱۹. در صورت خودداری هیئت مدیره از برگزاری مجمع عمومی، بازرسان یا یک سوم اعضا مجاز به دعوت و برگزاری مجمع عمومی هستند.

ماده سوم: مجمع عمومی فوق‌العاده 

۱.هیئت مدیره، بازرسان یا حداقل یک سوم اعضا می‌توانند با ذکر دلایل و به صورت کتبی اقدام به درخواست برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده کنند.

۲. پس از اخذ درخواست رسمی جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌ العاده، هیئت مدیره ملزم به برگزاری آن است. 

۳.  ⁠مجمع عمومی فوق العاده تنها به اموری که حول آن تشکیل شده است میپردازد و اختیارات، وظایف و شرایط مربوط به مجمع عمومی عادی را دارا نیست.

۴. مجمع عمومی فوق العاده مطابق تمامی مفاد ماده دوم فصل پنجم به جز بند دو برگزار می‌گردد.

۵. هیئت مدیره، بازرسان و حداقل دو سوم اعضای درخواست کننده ملزم به شرکت در مجمع عمومی فوق العاده هستند.

ماده چهارم: وظایف مجمع عمومی عادی 

۱. انتخاب یا عزل هیئت مدیره.

۲. انتخاب حداقل دو بازرس.

۳. تصویب یا تغییر اساسنامه.

۴. تعیین دستورالعمل برای مدیریت در دوره آتی.

۵. دریافت گزارش فعالیت و گزارش مالی از هیئت مدیره.

۶. دریافت گزارش بازرسان.

۷. اخذ گزارش از شورای نظارت در رابطه با فعالیت‌های کنفدراسیون.

۸. انحلال کنفدراسیون. 

ماده پنجم: شرایط کاندید شدن برای هیئت مدیره و بازرسان 

۱. دارا بودن عضویت اصلی در کنفدراسیون.

۲. عدم عضویت در احزاب سیاسی ایرانی.

۳. نمایندگان تشکل‌های عضو می‌توانند برای هیئت مدیره کاندید شوند.

۴. اعلام کاندید شدن برای هیئت مدیره و بازرس باید به صورت کتبی صورت گیرد.

۵. مهلت اعلام کاندیداتوری از یک ماه قبل تا روز برگزاری مجمع عمومی است.

ماده ششم: هیئت مدیره

۱. هیئت مدیره متشکل از ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۲ نفر نیز به عنوان اعضای علی البدل است.  

۲. هیئت مدیره منتخب، نماینده قانونی کنفدراسیون است و مدیریت کار آن را برعهده دارد.

۳. دوره کاری هیئت مدیره یک سال می‌باشد و با انتخاب هیئت مدیره جدید به پایان می‌رسد.

۴. اعضای هیئت مدیره مجاز هستند برای دوره‌های متوالی کاندید شوند.

۵.  دو نفر از اعضای هیئت مدیره برای نمایندگی کنفدراسیون در مراجع قانونی انتخاب می‌شوند.

ماده هفتم: وظایف هیئت مدیره 

۱. برگزاری اولین جلسه بلافاصله پس از انتخاب هیئت مدیره.

۲. جلسات هیئت مدیره می‌تواند به صورت حضوری،‌ آنلاین یا هر دو برگزار گردد.

۳. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره رسمیت پیدا می‌کند. 

۴. جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل یک بازرس رسمیت پیدا می‌کند.

۵. هیئت مدیره در جلسه اول ملزم به انتخاب رئیس، نایب رئیس، منشی،‌ سخنگو و خزانه دار از میان اعضای هیئت مدیره است.

۶. هیئت مدیره ملزم به برگزاری جلسات منظم ماهانه است.

۷. هیئت مدیره ملزم به تدوین و تصویب آیین نامه کاری هیئت مدیره در یک ماه اول است.

۸. اعضای علی البدل بدون حق رای می‌توانند در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند.

۹. غیبت غیرموجه هر یک از اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب موجب تعلیق عضویت او در هیئت مدیره است. 

۱۰. تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت اعضا در جلسات به عهده هیئت مدیره است.

۱۱. در صورت استعفا یا تعلیق یکی از اعضای هیئت مدیره یکی از اعضای علی البدل تا زمان برگزاری مجمع عمومی جایگزین می‌شود.

۱۲. هر یک از اعضای هیئت مدیره ملزم به پذیرفتن حداقل یک مسئولیت است.

۱۳. هیئت مدیره ملزم به تعیین و تخصیص بودجه جهت پیشبرد فعالیت‌ها از محل منابع مالی کنفدراسیون است. 

۱۴. هیئت مدیره ملزم به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی زیر جهت گسترش سازماندهی اعضا مبتنی بر حوزه فعالیت آنان است:

الف. کمیسیون کارگری

ب. کمیسیون معلمان

پ. کمیسیون روزنامه‌نگاران

ت. کمیسیون زنان

ث. کمیسیون جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو پلاس

ج. کمیسیون حقوق بشر

چ. کمیسیون  دفاع از حقوق کودکان

ح. کمیسیون دفاع از کارگران افغانستانی ساکن ایران 

 ۱۵. هیات مدیره میتواند در مورد اتخاذ سیاستها و تدوین چارچوب مدیریتی کنفدراسیون از شورای نظارت مشورت بگیرد.

۱۶. هیئت مدیره ملزم به حفظ اطلاعات، داده ها و حریم خصوصی اعضا است. 

۱۷. بدون اجازه اعضا، اطلاعات آنها در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیرد.

۱۸. نقض بندهای ۱۶ و ۱۷ طبق قوانین DSGVO آلمان پیگرد قانونی دارد.

‌ ماده هشتم: وظايف رئيس هيئت مديره

۱. دعوت اعضای هيئت مديره به تشكيل جلسات منظم.

۲. اداره جلسات هيئت مديره.

۳. نظارت بر حسن اجرای تصميمات هيئت مديره و كليه امور مربوط به کنفدراسیون.

۴. ابلاغ تصميمات مجمع عمومی و هيئت مديره به اعضا و مسئولان کنفدراسیون. 

۵. حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و دفتر مشخصات كامل اعضای کنفدراسیون.

۶. در صورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره، تمامی مسئولیت‌های وی به عهده نایب رئیس است.

ماده نهم: منشی هیئت مدیره

۱.  منشی هیئت مدیره، ملزم به تنظیم و بایگانی صورت‌جلسات هيئت مديره است.

ماده دهم: خزانه دار

۱. اجرای امور مالی کنفدراسیون. 

۲. گشايش حساب جاری به نام کنفدراسیون به اتفاق رئیس یا یکی از اعضای هیئت مدیره در یکی از بانک‌های جمهوری فدرال آلمان. 

۳. واريز تمامی وجوه دریافتی به حساب مذكور.

۴. ارائه گزارش مستمر مالی به هیئت مدیره.

ماده یازدهم: سخنگو

۱. مسئولیت روابط عمومی کنفدراسیون به عهده سخنگو است.

۲. سخنگو، ملزم به اطلاع رسانی در مورد كليه مسائل مربوط به کنفدراسیون از طريق وسايل ارتباطی رايج و نگارش نامه‌های اداری و اطلاعيه‌های کنفدراسیون است.

ماده دوازدهم: خاتمه عضویت هیئت مدیره

۱. عضویت در هیئت مدیره با فوت، اخراج یا استعفا خاتمه می‌یابد.

۲. استعفا از هیئت مدیره از طریق اعلام کتبی به رئیس هیئت مدیره صورت می‌گیرد.

۳. هیئت مدیره پذیرش یا عدم پذیرش استعفا را بررسی می‌کند.

۴. مدت زمان بررسی، رد یا پذیرش استعفا یک ماه است.

۵. فرد مستعفی ملزم است كليه اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری به هيئت مديره تحويل دهد.

۶. فرد مستعفی می‌تواند عضویت خود را در کنفدراسیون حفظ کند.

۷. عضو هیئت مدیره در صورت تخطی از اساسنامه یا عدم انجام مسئولیت توسط هیئت مدیره تذکر کتبی دریافت می‌کند. 

۸. هیئت مدیره می‌تواند عضو خود را به دلیل تکرار تخطی از اساسنامه یا عدم انجام مسئولیت تعلیق کند. 

۹.  مجمع عمومی در رابطه با عضو تعلیق شده تصمیم می‌گیرد.

۱۰. عضو مستعفی یا معلق شده ملزم به حفظ اطلاعات درونی هیئت مدیره است.

۱۱. هیئت مدیره در صورت استعفای دسته جمعی یا از حد نصاب افتادن ملزم به ادامه کار تا زمان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده است.

ماده سیزدهم: بازرسان

۱. مجمع عمومی ۲ نفر بازرس را برای مدت یک سال انتخاب می‌كند.

۲. انتخاب مجدد بازرسان در دوره‌های متوالی بلامانع است.

۳. بازرس حق رای و مداخله در تصمیم گیری هیئت مدیره را ندارد.

ماده چهاردهم: وظايف و اختيارات بازرسان

۱. شرکت در جلسات هیئت مدیره.

۲. نظارت به دفاتر، اوراق و اسناد مالی کنفدراسیون.

۳. بررسی گزارش ها و صورت های مالی هیئت مدیره. 

۴. ارائه گزارش مالی به مجمع عمومی.

۵. تهيه و ارائه گزارش عمومی از عملکرد هيئت مديره به مجمع عمومی.

۶. رسيدگی به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارائه به هيئت مديره و مجمع عمومی.

ماده پانزدهم: شورای نظارت

۱. شورای نظارت متشکل از نمایندگان تشکل‌های عضو کنفدراسیون است.

۲. مجمع عمومی کنفدراسیون تعداد مجاز نمایندگان هر تشکل‌ در شورای نظارت را بر اساس تعداد کل اعضای آنان تعیین می‌کند.

۳. نمایندگان منتخب شورای نظارت می‌توانند در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند. 

۴. نمایندگان منتخب شورای نظارت در جلسات هیئت مدیره حق رای ندارند.

۵. شورای نظارت تنها بر پیشبرد صحیح سیاست‌های کلی و اساسنامه کنفدراسیون نظارت می‌کند.

۶. جلسات شورای نظارت هر سه ماه یکبار و با حضور اعضای هیئت مدیره برگزار می‌شود.

۷. شورای نظارت ملزم به تهيه و ارائه گزارش مستقل از عملکرد هيئت مديره به مجمع عمومی است.

فصل ششم: انحلال کنفدراسیون 

ماده اول: شرایط و مقررات انحلال کنفدراسیون

۱. انحلال کنفدراسیون فقط بر اساس تصميم مجمع عمومی و با رای دو سوم کل اعضای کنفدراسیون امکانپذیر است.

۲. در صورت انحلال تمامی وظایف مسئولان کنفدراسیون خاتمه می‌یابد.

۳. مجمع عمومی ملزم به تشکیل هیئت تسویه تمام امور مربوط به کنفدراسیون است.

ماده دوم: دارایی کنفدراسیون پس از انحلال 

۱. در صورت عدم وجود امور مهم مالیاتی، دارایی کنفدراسیون به منظور ترویج کمک‌های سیاسی، صنفی یا اجتماعی به یک شخص حقوقی تحت قوانین عمومی یا یک نهاد دیگر با اهداف مشترک و دارای امتیاز مالیاتی منتقل می‌شود.

۲. تصمیم گیری در مورد استفاده از دارایی‌های کنفدراسیون تنها پس از تایید اداره مالیاتی مسئول قابل انجام است.

فصل هفتم: توضیحات

۱. این اساسنامه متشکل از هفت فصل و سی و یک ماده و دویست بند است.

۲. اساسنامه کنفدراسیون توسط هیئت موسس تدوین شده است.

۳. هیئت موسس تدارک برگزاری اولین مجمع عمومی کنفدراسیون را بر عهده داشت.

۴. هیئت موسس با برگزاری اولین مجمع عمومی منحل شد.

۵. اساسنامه در مجمع عمومی موسس کنفدراسیون به تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ در شهر برلین پایتخت آلمان به تصویب نهایی رسید. 

پایان

۲۳ فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۴ اسفند ۱۴۰۲

ساعت ۱۷:۴۷