روز جمعه در تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۴ ساعت ۱۴:۳۵ اولین مجمع عمومی کنفدراسیون کار ایران ـ خارج از کشور با حضور اعضای اصلی و مهمانان در ساختمان مرکزی کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان DGB واقع در برلین پایتخت آلمان برگزار شد.

مجمع عمومی با انتخاب هیئت رئیسه کار خود را آغاز کرد و در ابتدا بند به بند اساسنامه به بحث گذاشته شد. اصلاحات و پیشنهاداتی که از سوی اعضا به مجمع عمومی ارسال شده بود مورد بررسی دقیق قرار گرفتند و پس از اصلاحات نهایی اساسنامه با اکثریت آرا به تصویب رسید. سپس مطابق دستور کاری اساسنامه، انتخابات هیئت مدیره با نامزدی تعدادی از اعضا برگزار شد و فواد کیخسروی، پیمان شجیراتی، رضا اکوانیان، رویا موید، سیما رادمنش، سرور سالمی و غزل عبدالهی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سیاوش شهابی و فرید محمدی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. سپس انتخابات برای تعیین بازرسان در دستور کار قرار گرفت که مجمع عمومی موسس حسام یوسفی و صبا امینی را از میان کاندیداها به عنوان بازرس انتخاب کرد. مجمع عمومی پس از برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان، در ساعت ۲۰:۱۵ همان روز در شهر برلین پایان یافت.

هیئت مدیره منتخب اولین جلسه خود را بلافاصله پس از پایان مجمع عمومی تشکیل داد. هیئت مدیره در انتخابات اولیه خود رئیس، نایب رئیس، سخنگو، دو خزانه دار و منشی را انتخاب کرد. فواد کیخسروی به عنوان رئیس هیئت مدیره، غزل عبدالهی به عنوان نایب رئیس، رضا اکوانیان به عنوان سخنگو، سیما رادمنش و سرور سالمی به عنوان خزانه دار و پیمان شجیراتی به عنوان منشی هیئت مدیره انتخاب شدند.

۲۳ فوریه ۲۰۲۴ برابر با ۴ اسفند ۱۴۰۲

کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور


همین امروز عضو شوید

علیه مجازات اعدام

آزادی فعالین دربند

جنبش کارگری