• یک سال و اندی پس از سرکوب اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی و تشدید فشارهای امنیتی توسط حکومت، جنگ و کشمکش جامعه ایران علیه جمهوری اسلامی هر روز شدت بیشتری به خود می‌گیرد.  هر میزان که حکومت از طریق گسترش جنگ علیه زنان، جنگ‌افروزی‌ و موشک‌پرانی‌های منطقه‌ای، زندانی کردن فعالین سیاسی و اجتماعی، گسترش اعدام‌ها…

  • نامه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور پیرامون صدور حکم اعدام برای توماج صالحی و افزایش خطر اجرای احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن تا کنون، هرگونه مطالبه گری جامعه را با سرکوب پاسخ داده است. بازداشت، پرونده سازی های دروغین و زندانی کردن کارگران، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران، وکلا،…

  • خیزش بزرگ «زن زندگی آزادی» که از شهریور سال ۱۴۰۱ در ایران و به قصد ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در ساختار سیاسی آغاز شد، از یک سو تداوم اعتراضات توده‌ای دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و از سوی دیگر، برآمد جنبش‌های اعتراضی و مطالباتی بخش‌های مختلف جامعه است که خصوصا در دو دهه گذشته…